၂၀၁၇ခုနွစ္ အတြက္ကရကဋ္ရာသီဖြားမ်ားအတြက္

ဇူလိုင္လ၁၇ရက္မွၾသဂုတ္လ၁၆ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

 

ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားမႈရွိေနတတ္သည္။ စိတ္ျမန္ကိုယ္ျမန္ရွိေနတတ္ သည္။ ကံအေထာက္အပ့ံအခြင့္အလမ္းမ်ား ႀကံဳဆံုရရွိတတ္သည္။ ေငြ၀င္တတ္ေသာ္လည္း ေငြမၿမဲျဖစ္ေနတတ္သည္။ စိတ္ေစတနာ သဒၶါထက္သန္မႈရွိသည္။စည္းစနစ္ႀကီးမားၿပီးအလွ အပကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္သည္။

က်န္း​မာ​ေရး၊ ပ​ညာ​ေရး၊ စီးပြားေရး

က်န္းမာေရး။ ။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေနမည္။ အစာအိမ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေ၀ဒနာ၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာေ၀ဒနာခံစားရတတ္သည္ကို သတိရွိသင့္ေသာကာလျဖစ္သည္။
စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္။ ။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ေစာမႈရွိေနမည္။ စာရင္းအင္းပညာႏွင့္ ေက်ာ္ေစာမႈရွိေနမည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အက်ိဳးေပး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေနမည္။ စီးပြားေရးလုပ္လွ်င္ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အက်ိဳးေပးကံေကာင္းေန တတ္ပါသည္။

အ​ခ်စ္​ေရး၊ အိမ္​ေထာင္​ေရး

အခ်စ္ေရး။ ။ႏွလံုးသားေရးကိစၥမ်ားခံစားခ်က္ျပင္းလာတတ္သည္။နားလည္ မႈအခ်စ္လြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္စိတ္မခ်ျဖစ္ရတတ္သည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။ ။အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ၀မ္းသာမႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ရွိေနတတ္သည္။ ​

ဝတ္​ဆင္​ရန္​၊ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕

၀တ္ဆင္သံုးစြဲရန္အေရာင္။ ။ေအးျမေသာအေရာင္
​ ၀တ္ဆင္ရန္ရတနာ။ ။ပုလဲ၊ ေဂၚမုတ္
အက်ဳိးေပးေသာေန႔ဂဏန္း။ ။ ၾကာသပေတးေန႔ ၂၊ ၅