၂၀၁၇ခုနွစ္ အတြကေမထုန္ရာသီဖြားမ်ားအတြက္

ဇြန္လ ၁၅ရက္မွ ဇူလိုင္လ၁၆ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

 

အရာရာတိုင္းမွာ ပညာညဏ္အေတြးအေခၚရွိရွိျဖင့္သာ ေျပာဆိုတတ္သည္။ စကားအေျပာအဆိုလိမၼာကြၽမ္းက်င္မည္။ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေလာကကို ေကာင္း ေစေသာ ဆႏၵရွိေနတတ္သည္။ ဣေႁႏၵသိကၡာရွိရွိေနလိုတတ္သည္။ေလာကီကိစၥမ်ားေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိတတ္သည္။ စိတ္ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ခြေရာေထြး ျခင္းမ်ားရွိသည္။

က်န္း​မာ​ေရး၊ ပ​ညာ​ေရး၊ စီးပြားေရး

က်န္းမာေရး။ ။ခႏၶာကိုယ္ႏြမ္းနယ္မႈရွိတတ္သည္။ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ရန္ေမ့ေလ်ာ့ ေနတတ္သည္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားရတတ္ေသာေရာဂါေ၀ဒနာမရွိတတ္ေသာ္လည္း ေလထိုးေလေအာင့္အစာအိမ္ေရာဂါတို႔ႏွင့္ေလေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေလျဖန္းျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း တို႔ကို သတိ ထားသင့္ပါသည္။
ပညာေရး။ ။ပညာေရးညဏ္အားေကာင္းမည္။ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ အေရွ႕တုိင္းဘာသာ ပညာစသည္တုိ႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးပါသည္။
စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္။ ။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူမ်ား အတြက္ကံေကာင္းမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံရေသာ ေငြေၾကးကိုၾကည့္၍ သင့္ေတာ္ မည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရတတ္သည္။

အ​ခ်စ္​ေရး၊ အိမ္​ေထာင္​ေရး၊ စီးပြားေရး

အခ်စ္ေရး။ ။မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ကူညီမႈ ေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးရင္းအေနနီးလာၿပီး သနားၾကင္နာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္လာတတ္ပါ သည္။ အခ်စ္ေရးေကာင္းပါသည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။ ။အိမ္ေထာင္ေရးကံလည္းသင့္တင့္ေနတတ္ပါသည္။ ​

ဝတ္​ဆင္​ရန္​၊ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕

၀တ္ဆင္သံုးစြဲရန္အေရာင္။ ။အစိမ္းေရာင္ ေအးျမေသာအေရာင္
​ ၀တ္ဆင္ရန္ရတနာ။ ။ေက်ာက္စိမ္း၊ ျမ
အက်ဳိးေပးေသာေန႔ဂဏန္း။ ။ဗုဒၶဟူး ၄၊ ၇