၂၀၁၇ခုနွစ္ အတြက္သိဟ္ရာသီဖြားမ်ားအတြက္

ၾသဂုတ္လ၁၇ရက္မွစက္တင္ဘာလ၁၆ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

 

မာန္ရွိသလိုခံယူခ်က္စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္သူျဖစ္သည္။ ေဒါသႀကီးသည္ဟုဆိုေသာ္ လည္း အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးတတ္သည္။ ဦးစီးဦးေဆာင္အပင္ပန္းခံေဆာင္ရြက္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားေၾကာင့္သူတစ္ပါးကေလးစားအားကိုးျခင္းလည္းရွိတတ္သည္။

က်န္း​မာ​ေရး၊ ပ​ညာ​ေရး၊ စီးပြားေရး

​က်န္း​မာ​ေရး။ ။ ​က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ခ်င္သလိုႀကံဳရေလ့ရွိတတ္ေသာ္ လည္း Óဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သည္က မ်ားတတ္ပါ သည္။အေအးမိၿပီး ဖ်ားသည့္ေ၀ဒနာေလာက္သာ ရွိတတ္ပါသည္။
စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္။ ။စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး မ်ား ပံုေအာၿပီး မလုပ္သင့္ေသးပါ။ ခ်ိန္ဆ၍ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေငြမ်ား၀င္ေသာအခါ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိတတ္သည္။ စိတ္ေသာကမ်ားရတတ္သည္။အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ားလည္း ရရွိလာတတ္ပါ သည္။ ​ ပ​ညာ​ေရး။ ။ ​ေက်ာင္း​ပ​ညာ​ေရး​တြင္​ပ်င္း​ရိ​မႈ​ရွိ​တတ္​ၿပီး ​လုပ္​ငန္း​ခြင္ ​ပ​ညာ​ေရး​တြင္ ​ေအာင္​ျမင္​မႈ​ရ​ရွိ​ေန​တတ္​ပါ​သည္။

အ​ခ်စ္​ေရး၊ အိမ္​ေထာင္​ေရး

အ​ခ်စ္​ေရး။ ။​ဘ၀င္မက်မႈ စိတ္တိုင္းမက်မႈတို႔ႏွင့္အခ်စ္ေရးသံသရာ လည္ေနတတ္ပါသည္။ ခ်စ္ေနသူရွိေသာ္လည္း အေနအထားကြာဟမႈတို႔ေၾကာင့္ လက္မခံ ႏုိင္ျဖစ္တတ္သည္။
​ အိမ္​ေထာင္​ေရး။ ။အိမ္ေထာင္ေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိေနမည္။

ဝတ္​ဆင္​ရန္​၊ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕

ဝတ္​ဆင္​သံုး​စြဲ​ရန္​အ​ေရာင္ - ​ေၾကး​နီ​ေရာင္
​ ဝတ္​ဆင္​ရန္​ရ​တ​နာ - ​ပ​တၱ​ျမား
​ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕ - တနလၤာေန႔ ၂၊ ၃