၂၀၁၇ခုနွစ္ အတြက္တူရာသီဖြားမ်ားအတြက္

ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

 

စိတ္ျမန္ကိုယ္ျမန္ႏွင့္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနထုိင္တတ္မည္။အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ေဆြ မ်ိဳးမ်ား အေပၚမည္သည့္အခါမွ် ေအာက္ႀကိဳ႕ခံၿပီး မေနတတ္ပါ။ အေပ်ာ္အပါးမက္ေမာမႈ ရွိမည္။ ခရီးသြား၀ါသနာပါေနတတ္မည္။

က်န္း​မာ​ေရး၊ ပ​ညာ​ေရး၊ စီးပြားေရး

​က်န္း​မာ​ေရး။ ။စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္ရွိသျဖင့္္စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ေရာဂါရရွိတတ္ သည္။ မ်က္စိႏွင့္ အေၾကာတက္ ျခင္းေ၀ဒနာခံစားရတတ္သည္။
စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္။ ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္လက္ေတြ႕ႏွင့္ စိတ္ကူးတစ္ထပ္ တည္း မက်ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မျပဳလုပ္သင့္ေသးပါ။ ေငြေၾကး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအ႐ႈံးေပၚတတ္သည္။
​ ပ​ညာ​ေရး။ ။ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ စိတ္အလိုလိုက္္၍ အႀကိဳက္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ပညာ ေရးေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာမႈရွိတတ္ပါသည္။ ကံညဏ္၀ီရိယအေပၚမူတည္ၿပီးေအာင္ျမင္ မႈမ်ားျဖစ္လာ တတ္ပါသည္။

အ​ခ်စ္​ေရး၊ အိမ္​ေထာင္​ေရး

အ​ခ်စ္​ေရး။ ။​အခ်စ္ေရးႏွင့္ ႏွလံုးသားအေရးတို႔တြင္ အေတြးနယ္က်ယ္ ေနမည္။ ေမတၱာတရားျဖင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ေနလိမ့္မည္။
​ အိမ္​ေထာင္​ေရး။ ။အိမ္ေထာင္ေရးသာယာေျဖာင့္ျဖဴးေန မည္။

ဝတ္​ဆင္​ရန္​၊ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕

ဝတ္​ဆင္​သံုး​စြဲ​ရန္​အ​ေရာင္ - န႔ံသာေရာင္၊ အျဖဴေရာင္္
​ ဝတ္​ဆင္​ရန္​ရ​တ​နာ - ​ စိန္
​ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕ - အဂၤါေန႔ ၃၊ ၆