၂၀၁၇ခုနွစ္ အတြက္ဓႏုရာသီဖြားမ်ားအတြက္

ဒီဇင္ဘာလ၁၆ရက္မွဇန္န၀ါရီလ၁၄ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

 

ပညာညဏ္ႀကီးမားတတ္သည္။ လွ်ပ္တစ္ျပက္ညဏ္ထက္ေရရွည္အေမွ်ာ္အျမင္ ဘက္၌ ပို၍ေကာင္းေနတတ္ပါသည္။ တည္တည္ၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ဣေႁႏၵရွိရွိေလးေလး နက္နက္စဥ္းစား ႏုိင္စြမ္းရွိတတ္ပါသည္။ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာေနတတ္သည္။

က်န္း​မာ​ေရး၊ ပ​ညာ​ေရး၊ စီးပြားေရး

​က်န္း​မာ​ေရး။ ။က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ ဤႏွစ္အတြင္းအမ်ားအားျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္း မြန္ေနတတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိ၏ေနထုိင္မႈမွာသင့္မသင့္အသိညဏ္ျဖင့္ ခ်ိန္ဆေလ့ရွိ သျဖင့္ က်န္းမာေရးကိုမ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။
စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္။ ။ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင္ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ဘ၀ ရပ္တည္ေရးကိစၥကိုပို၍ လုပ္ျဖစ္လာတတ္သည္။ သာမန္ဆက္ဆံရေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္လည္း အဆင္မေျပမႈစိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာႀကံဳရမႈမ်ားရွိတတ္ ေသာ္ လည္းမိမိ၏ သည္းခံေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဇြဲရွိမႈေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ နားလည္သေဘာ ေပါက္ၿပီး မိမိအေပၚလက္ခံေက်နပ္မႈရွိလာတတ္ပါသည္။
​ ပ​ညာ​ေရး။ ။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေႏွာက္Óဏ္အေတြးအေခၚစဥ္းစားႏုိင္မႈ အေနႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေန မႈေၾကာင့္လြယ္ကူမွန္ကန္စြာပညာမ်ားတတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။

အ​ခ်စ္​ေရး၊ အိမ္​ေထာင္​ေရး

အ​ခ်စ္​ေရး။ ။ရင္ႏွီးခင္မင္မႈမွ ခ်စ္ရေသာသူျဖစ္မည္။
​ အိမ္​ေထာင္​ေရး။ ။အိမ္ေထာင္မႈဘ၀ တြင္ ရင္ေမာေနရတတ္သည္။ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈအတြက္ စိတ္ေသာကစိတ္ဗ်ာပါဒမ်ားႏွင့္ တကြႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္ရသလိုမ်ိဳးရွိတတ္ပါသည္။

ဝတ္​ဆင္​ရန္​၊ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕

ဝတ္​ဆင္​သံုး​စြဲ​ရန္​အ​ေရာင္ - မုိးျပာေရာင္္
​ ဝတ္​ဆင္​ရန္​ရ​တ​နာ - ​ ေရႊ
​ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕ - စေနေန႔ ၇၊ ၀