၂၀၁၇ခုနွစ္ အတြက္ၿဗိစၦာရာသီဖြားမ်ားအတြက္

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၆ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

 

မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈျပင္းထန္ေနမည္။ ထင္ရာစိုင္းတတ္မႈရွိတတ္သည္။ သူတစ္ပါး အကူအညီမယူဘဲႀကီးပြား ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိသည္။ လွ်ိဳ၀ွက္နက္နဲေသာ ပညာရပ္ မ်ား စိတ္၀င္စားေလ့လာေနတတ္မည္။

က်န္း​မာ​ေရး၊ ပ​ညာ​ေရး၊ စီးပြားေရး

​က်န္း​မာ​ေရး။ ။က်န္းမာေရးလိုက္စားမႈေလ်ာ့နည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားရတတ္သည္။ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံ ေၾကာႏွင့္ပတ္သက္၍ ခံစားရမႈ ေလေရာဂါျဖစ္ျခင္းမ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။ အာေပါဓာတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါခံစားေနရတတ္ပါသည္။
စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္။ ။ ၀ါသနာပါမႈအားနည္းေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ ေနရတတ္ပါသည္။ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းတြင္ သိုသိုသိပ္သိပ္ႏွင့္ ကညဏ္၀ီရိယေပၚမူတည္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိလိမ့္မည္။
​ ပ​ညာ​ေရး။ ။ ပညာေရးကံေကာင္းေနမည္။ ႀကိဳးစားမႈအားေကာင္းေနရန္လည္းလိုလိမ့္မည္။

အ​ခ်စ္​ေရး၊ အိမ္​ေထာင္​ေရး

အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးစိတ္၀င္စားမႈအားနည္းေန တတ္သည့္ သေဘာထား ေသးေသာခ်စ္သူကလမ္းခြဲသြားတတ္သည္။ အထင္လြဲမွားမႈမ်ားရွိ ေနတတ္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္သာယာမႈအားနည္းေနလိမ့္မည္။

ဝတ္​ဆင္​ရန္​၊ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕

ဝတ္​ဆင္​သံုး​စြဲ​ရန္​အ​ေရာင္ - ႏွင္းဆီေရာင္၊ ပန္းေရာင္
​ ဝတ္​ဆင္​ရန္​ရ​တ​နာ - ​ ေက်ာက္နီ သႏၲာ
​ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕ - အဂၤါေန႔ ၅