၂၀၁၇ခုနွစ္ အတြက္ၿပိႆရာသီဖြားမ်ားအတြက္

ေမလ ၁၅ရက္မွ ဇြန္လ ၁၄ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္္

 

ေလာကႀကီးကိုသနားက႐ုဏာႏွင့္ ေမတၱာေစတနာတို႔ႏွင့္သာ အရင္းခံဆက္ဆံ ေနထိုင္လိုေသာဆႏၵရွိသူမ်ားျဖစ္မည္။ စိတ္ေနသေဘာထားေျဖာင့္မတ္၍ အနစ္နာခံတတ္ ေသာစိတ္ေၾကာင့္ အမ်ား၏အားကိုးေလးစားမႈကိုခံရတတ္ပါသည္။ဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ မႈအေပၚႏွစ္သက္မႈရွိေနလိမ့္မည္။

က်န္း​မာ​ေရး၊ ပ​ညာ​ေရး၊ စီးပြားေရး

က်န္းမာေရး။ ။က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂ႐ုစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အာ႐ုံေၾကာေရာဂါမ်ား၊ ႏွလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါရွိသူမ်ားမတည့္သည့္ အစားအစာမ်ားကို ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ေရွာင္ရွားရမည့္ကာလျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။
ပညာေရး။ ။ႀကိဳးစားမႈဇြဲ၀ီရိယအေနႏွင့္ပံုမွန္အေနအထားတြင္ရွိသည္။ပညာေရးေလ့က်င့္ ခန္းမ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ား အမ်ားအားျဖင့္အဆင္ေျပေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားရွိ သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္။ ။စီးပြားေရလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားဖို႔ဆိုလွ်င္အခ်ိန္ ႏွင့္ အမွ်ႀကံစည္လုပ္ကိုင္မွေအာင္ျမင္တိုးတက္လိမ့္မည္။ စက္႐ုံ၊ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ ပစၥည္းမ်ား အက်ိဳး ေပးပါသည္။

အ​ခ်စ္​ေရး၊ အိမ္​ေထာင္​ေရး

အခ်စ္ေရး။ ။ဘ၀င္မက်မႈစိတ္တုိင္းမက်မႈတို႔ႏွင့္အခ်စ္ေရးသံသရာလည္ ေနတတ္ပါသည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။ ။အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀အေနႏွင့္ ေကာင္းမြန္ၿပီး လူျခင္းသင့္ျမတ္မႈအား နည္းေနတတ္သည့္ သေဘာရွိေနတတ္ပါသည္။ ​

ဝတ္​ဆင္​ရန္​၊ အ​က်ိဳး​ေပး​ေသာ​ေန႕

၀တ္ဆင္သံုးစြဲရန္အေရာင္။ ။နံသာေရာင္၊ အျဖဴေရာင္
​ ၀တ္ဆင္ရန္ရတနာ။ ။စိန္
အက်ဳိးေပးေသာေန႔ဂဏန္း။ ။အဂၤါေန႔ ၃၊ ၆